List od Świętego Mikołaja

Dzień 4 listopada, był bardzo radosnym dniem w naszej grupie. Dostaliśmy list od Świętego Mikołaja, gdzie zostaliśmy poinformowani, że z powodu braku czasu, tego dnia nie może odwiedzić nas osobiście, ale zapewnia o swoim przybyciu w jak najbliższym czasie. Pozdrawia nas i prosi o cierpliwość. Przekazał dla nas drobne upominki, dziękujemy bardzo Mikołaju i czekamy.