Konkurs recytatorski „Polska Nasza Ojczyzna”

Dnia 31 października w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski pt. „Polska Nasza Ojczyzna” , zorganizowany przez Panią Małgorzatę Bucior i Panią Monikę Budzińską. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska. Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej. Rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny.

Konkurs rozpoczęły krótkim występem i piosenką patriotyczną dzieci z grupy V.

W konkursie udział wzięło dziesięciu uczestników. Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa i upominki.