Konkurs plastyczny „Kolorowa Jesień”

W październiku nasze przedszkole zorganizowało wewnątrzprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Kolorowa jesień”. Koordynatorami konkursu była Pani Monika Budzińska i Pani Małgorzata Bucior. Zadanie uczestników  polegało na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem przewodnim było ukazanie piękna przyrody w okresie jesieni. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kolorów w przyrodzie jesienią, oraz promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa i upominkami.