Komputer bawi i uczy

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej Przygoda z komputerem i programowaniem, której autorką jest nauczycielka Małgorzata Bucior, dzieci mają możliwość poznania podstawowych elementów komputera i ich funkcji oraz zasad bezpiecznego korzystania z komputera. Uczą się posługiwania „myszą”, między innymi przesuwania ikon, otwierania i zamykania okien programów oraz korzystania z klawiatury, przenoszenia znaków na ekran (litery, cyfry).