Koło teatralne „Bajeczka”

Koło teatralne „Bajeczka”pracuje z dziećmi 5 i 6 letnimi.

I Cele ogólne:

 1. Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej /język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/

 2. Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.

 3. Wyrabianie odwagi i śmiałości.

 4. Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych oraz rozwijanie zainteresowań.

 5. Organizowanie dziecięcej zabawy w teatr /przebieranie, pacynki, kukiełki itp./

Główną formą stosowaną podczas zajęć dodatkowych koła teatralnego „Bajeczka” będzie praca w zespole. Osiąganiu założonych celów posłużą też inne, bardziej szczegółowe formy, takie jak:

 • improwizacja,

 • inscenizacja,

 • teatr lalkowy,

 • drama,

 • indywidualna praca z tekstem,

 • ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe,

 • śpiew,

 • gra aktorska, prace plastyczne /projektowanie i udział w tworzeniu scenografii, kostiumów, zaproszeń, plakatów, itp./.

Aktualnie w przygotowaniu jest przedstawienie pod tytułem „W krainie Baśni” na które wkrótce zaprosimy.