Kochamy Polskę

20 listopada 2019 r. odbył się występ koła taneczno-teatralnego. Dzieci podczas przedstawienia pt.; „Kochamy Polskę” recytowały wiersze tłumaczące sens polskości, tańczyły i śpiewały piosenki namawiające do dostrzegania piękna naszej Ojczyzny. Mali artyści swoim występem opowiedzieli przedszkolakom i zaproszonym gościom historię Warsa i Sawy, oraz powstanie miasta Warszawy. Najważniejszym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego z okazji święta Niepodległości. Zaangażowanie, przygotowanie, talent artystyczny i postawa patriotyczna „małych Polaków” zostały nagrodzone gromkimi brawami.