Kim zostanę jak dorosnę

W maju odbyła się kolejna edycja konkursu mająca na celu edukację  dzieci w zakresie proaktywności zawodowej. Organizatorzy konkursu Beata Dołba i Anna kowalska Ćwik serdecznie gratulują autorom pięknych prac.