Jesteśmy z wami niebieskimi motylami

Celem tej akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jako placówka oświatowo-wychowawcza jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując symboliczne zadania:

  • wykonaliśmy improwizacje ruchową do muzyki
  • ubraliśmy się na niebiesko
  • napisaliśmy o akcji na naszej stronie internetowej placówki

Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!