Jak pomagamy zwierzętom zimą

Zima to wyjątkowo trudny okres dla zwierząt. Co roku w planach zajęć z dziećmi uwzględnia się realizację treści programowych obejmujących poznawanie zmian zachodzących w życiu zwierząt w kolejnych porach roku, ochronę i pomoc zwierzętom oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W grupie podczas zajęć dydaktycznych obejmujących w/w tematykę, realizowanych w styczniu i lutym, dzieci poznawały zwyczaje, wygląd, odżywianie się zwierząt leśnych i zwierząt żyjących blisko nas, dowiedziały się które ptaki zimują w kraju i jak można im pomóc przetrwać ten trudny dla nich czas.