Ja, moje zainteresowania i ulubione zabawy

12 kwietnia 2019 r. nasze zajęcia hospitowała Pani Dyrektor Anna Kowalska – Ćwik oraz Pani praktykantka. Tego dnia dzieci w oparciu o wiersz „My dzieci mamy prawa” utrwalały znajomość swoich praw i obowiązków. Miały możliwość twórczego działania, rozbudzania wyobraźni, podejmowania aktywności rozwijającej zainteresowania.

Przedszkolaki podejmowały i dokonywały samodzielnie wyboru swojej aktywności, a więc: malowały farbami, kolorowały obrazki, rysowały, wycinały elementy i przyklejały oraz tworzyły budowle z wybranych przez siebie klocków.

Za swoją pomysłowość i zaangażowanie dzieci zostały pochwalone i nagrodzone kolorowymi zakładkami.