Dziecko w świecie przyrody

W ramach programu edukacji przyrodniczo-ekologicznej Dziecko w świecie przyrody i ogólnopolskiego programu Kubusiowi Przyjaciel Natury dzieci miały możliwość poznania wartości odżywczych warzyw i owoców, stworzyły „zielony kącik przyrody”, siały rośliny i zajmowały się ich pielęgnacją. Wzbogacały wiedzę ekologiczną, poznały podstawowe zasady ochrony przyrody. W nagrodę za udział w programie dzieci otrzymały kwiatki, którymi same będą się opiekowały.