Dziecięca matematyka – Przedszkolak w świecie kodowania

W ramach zajęć z koła matematycznego, zachęcamy wychowanków do zabawy matematyką oraz elementami informatyki – kodowania, gdyż nowe technologie doskonale wpisują się w zawarte cele wychowania przedszkolnego.