Dyżur Wakacyjny

INFORMACJA – DYŻUR WAKACYJNY

Każdy rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do pobrania ze strony placówki dyżurującej dokumentów, wypełnienia i dostarczenia do przedszkola dyżurującego na dwa dni przed rozpoczęciem dyżuru. Powyższych dokumentów nie wypełnia się dla przedszkola macierzystego. Załącznik nr 15 wypełniamy wówczas gdy do odbioru dziecka z placówki upoważniamy osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.

Pliki do pobrania poniżej

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA
ZGODA – DANE OSOBOWE
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

UWAGA RODZICE

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Od 17 maja do 31maja 2021 roku będą trwać elektroniczne zapisy  na dyżury wakacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich w Zamościu poprzez system Nabór, zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych dostępnym na stroniewww.nabor.pcss.pl/zamosc.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dyżur wakacyjny pełnić będą Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 5 VII – 30VII 2021r.oraz Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 2 VIII – 27 VIII 2021r.

Kliknij powyżej