Dyżur wakacyjny

UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA

Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżury wakacyjne do zamojskich przedszkoli, mają obowiązek na 2 dni przed rozpoczęciem dyżuru (do czwartku), pobrać ze strony danej placówki, uzupełnić i dostarczyć do przedszkola dyżurującego właściwe dokumenty.

Jeżeli z różnych przyczyn nastąpi rezygnacja z dyżuru wakacyjnego, należy obowiązkowo poinformować o tym przedszkole dyżurujące.

Przypominamy również, że  przedszkole pracuje do 24.06.2022r.

Od 25.07.2022 do 05.08.2022 Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu  pełni dyżur wakacyjny. (Dla dzieci zapisanych)

Informacja dla rodziców
Karta informacyjna
Upoważnienie do odbioru
Załącznik 7B Zgoda dane osobowe