Dbamy o czyste powietrze

Zajęcie otwarte dla rodziców

W maju odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców, prowadzone przez nauczycielkę Małgorzatę Bucior, na którym gościła również Pani Dyrektor. Dzieci zajęcie rozpoczęły przedstawieniem „Dbamy o czyste powietrze”, którego celem było propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska. Dzieci wykazały się umiejętnością liczenia i segregowania liczmanów według cechy podanej przez nauczyciela. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pracę plastyczną – plakaty: „Czyste powietrze-wesołe rośliny”; „Smog-smutne rośliny”. Pani Małgosia serdecznie dziękuje rodzicom za udział w zajęciu.