Czytam i rysuję z energią

Uroczysty finał konkursu odbył  się 15 grudnia o godz. 10 w siedzibie Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej 20.

          Komisja Konkursowa dokonała oceny prac plastycznych w konkursie plastycznym organizowanym przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, sponsorowanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Na konkurs napłynęło 206 prac plastycznych, których autorami były dzieci w wieku od 5 do 6 lat uczęszczające do zamojskich przedszkoli.

          W kategorii I: dzieci pięcioletnie oceniono 86 prac, w kategorii II: dzieci sześcioletnie oceniono 120 prac.

          Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne. Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia wychowankom z naszego przedszkola Kategoria I: dzieci pięcioletnie Julia Dygulska grupa III (nauczyciel prowadzący: Irena Jurkowska) Kategoria II: dzieci sześcioletnie Nikolas Chwała grupa V (nauczyciel prowadzący: Agnieszka Makowska)