Czyste powietrze wokół nas

 Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy  dzieci i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.  Szereg  spotkań i zabaw z maskotką programu – Dinusiem , oraz zajęć plastycznych rozwinęły w dzieciach postawę asertywnego dbania o własne zdrowie  co mamy nadzieje zaprocentuje w ich przyszłości.

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ – to główne hasło tego programu .