Czyste powietrze wokół nas

Po raz kolejny przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych (V i VI) naszego przedszkola, wzięli udział w realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzieci wzięły udział w cyklu zajęć edukacyjno-wychowawczych: Co i dlaczego dymi?, Jak się czuję, kiedy dymi papieros?, Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?, Jak unikać dymu papierosowego – nie pal przy mnie. Podczas realizacji, dzieci wykonały tematyczne prace plastyczne, nauczyły się piosenki o Dinku, który  nie lubi palaczy, tworzyły plakaty dla rodziców, których treści zachęcały do unikania dymy tytoniowego, wzięły udział w konkursie plastycznym „Co tak dymi?”. Zakończenie realizacji programu stanowiło przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z gr. V, do którego obejrzenia zaproszono przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu.