CZYSTE POWIETRZE

REALIZACJA PROGRAMU ANTYNIKOTYNOWEGO

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

          W roku szkolnym 2017/ 2018 nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do realizacji programu we współpracy z Powiatowa Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zamościu. Pierwszym etapem było szkolenie które odbyło się 9 listopada i miało na celu podsumowanie IX edycji programu z roku ubiegłego, oraz wdrożenie do edycji X.

          W programie uczestniczyło 25 dzieci z grupy IV. W grudniu zostali o programie poinformowani rodzice udzielając  pisemnej zgody na udział ich dziecka w realizacji założeń.

      Celem programu było:

  • zminimalizowanie narażania dzieci na bierne palenie,

  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,

  • wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy,

  • a także wzrost świadomości rodziców w zakresie ochrony  dzieci przed skutkami  dymu tytoniowego.

 

Program realizowany  był  jako cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci,

składający się z 5 zajęć warsztatowych:

,,Wycieczka wokół  przedszkola” – wyszukiwanie źródeł dymów.
-„Co i dlaczego dymi?” – dzieci analizowały źródła dymów, ich szkodliwość dla zdrowia, wykonywały w zespołach plakaty pt.”Co dymi?”
„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” – zajęcia warsztatowe . Wykorzystaliśmy metodę opowieści ruchowej aby ukazać na przykładzie  kwiatów  jak czuje się ktoś przebywający w dymie. Dzieci bardzo wczuły sie w swoje role.  Mimiką, ruchem, gestem zobrazowały tą trudną sytuację. Podczas tego zajęcia dzieci poznały Dinka – chętnie przyjęły go do grupy jako symbol walki z dymem, wykonały wydzieranka z papieru portret Dinka.
,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”  -Dyskusja na temat  wpływu  dymu tytoniowego na zdrowie ludzi. Dzieci w oparciu o znane juz im znaki drogowe projektowały swój znak „ZAKAZ PALENIA”
–  ,,Jak unikać dymu papierosowego?”  – na podstawie opowiadanie „Dinuś w pociągu” poruszaliśmy z dziećmi temat jak sobie radzić w sytuacjach kiedy ktoś w naszym otoczeniu pali papierosy – burza mózgów.  Dzieci wykonały  zawieszkę  „Nie pal przy mnie, proszę” którą następnie zabrały do swoich domów.

Dodatkowymi zadaniami  mającymi wzmocnić program były:

  • Udział w konkursie plastycznym  organizowanym przez Urząd Miasta Zamość „Nie pal śmieci” – zdobycie II miejsca.

  • Wycieczka do przychodni stomatologicznej „Multimed”- spotkanie z lekarzem stomatologiem, rozmowa o higienie jamy ustnej i wpływie palenia na stan naszych zębów i nie tylko.

  • Wycieczka do apteki – zapoznanie z preparatami mogącymi ułatwić rzucenie nałogu tytoniowego.

  • Utworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców w szatni „Skutki palenia”

  • Uczestnictwo w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 biorącej udział w programie „Pomóż odetchnąć twojej okolicy”

  • Przygotowanie wspólnie z dziećmi z okazji Światowego Dnia Zdrowia teatrzyku dla rodziców „My też palić nie będziemy”

                Podczas realizacji programu spotkałam się z dużym zainteresowaniem  wśród dzieci,  które z dużym zaangażowaniem podejmowały kolejne tematy, zadania,  choć jakby mogło sie wydawać – bardzo trudne dla pięciolatka. Bardzo dziękuję również rodzicom za okazane wsparcie i podjecie „trudnych rozmów” ze swoimi dziećmi . Dobro dziecka jest wartością dla której warto podjąć każdy trud.

koordynator programu Beata Dołba