COVID-19

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii 20.10.2021
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu