Andrzejkowo

W naszej grupie podtrzymujemy tradycje związane z „Andrzejkami”. Wydarzeniu temu towarzyszyły konkursy, zabawy, wróżby oraz tańce. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Dzieciaki z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznym rytuale andrzejkowym. Dzień ten stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznania naszej ludowej tradycji. Wróżby    i zabawy dostarczyły przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń i emocji.