Aktualności

INFORMACJA – DYŻUR WAKACYJNY !!!!!!

Każdy rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do pobrania ze strony placówki dyżurującej dokumentów, wypełnienia i dostarczenia do przedszkola dyżurującego na dwa dni przed rozpoczęciem dyżuru. Powyższych dokumentów nie wypełnia się dla przedszkola macierzystego. Załącznik nr 15 wypełniamy wówczas gdy do odbioru dziecka z placówki upoważniamy osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.

Kliknij w napis – „Dyżur wakacyjny

dsd

das

UWAGA RODZICE

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Od 17 maja do 31maja 2021 roku będą trwać elektroniczne zapisy  na dyżury wakacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich w Zamościu poprzez system Nabór, zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych dostępnym na stronie www.nabor.pcss.pl/zamosc.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dyżur wakacyjny pełnić będą Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 5 VII – 30VII 2021r.oraz Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 2 VIII – 27 VIII 2021r.

g

v

Informacja

Drodzy Rodzice, informujemy, że od dnia 29 marca 2021r. dla dzieci, które pozostaną w domach, będzie realizowane kształcenie na odległość. Nauczycielki wykorzystując grupowe komunikatory e-maile, będą umieszczały materiały do pracy z dziećmi w domu, w ramach realizacji bloków tematycznych zaplanowanych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

UWAGA RODZICE

W DNIACH 12.04. – 18.04. 2021r. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W ZAMOŚCIU BĘDZIE OTWARTE DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W PLACÓWKACH WYSZCZEGÓLNIONYCH W §2 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI Z DNIA 26 MARCA 2021R. (DZ. U. Z 2021R. POZ. 561, POZ. 651). JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE RODZICE CI BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRACĘ W W/W PLACÓWKACH.

dsd

ROZPORZĄDZENIE MEN z 26.03.2021

Drodzy Rodzice

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, ale i kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne. Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line. Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/, a jego wypełnienie powinno zająć około 15 minut. Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego proszę o możliwie najszybsze jego wypełnienie.

Z góry dziękuję!

Anna Kowalska-Ćwik

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Zamościu

bb

bb

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

Co tak dymi?

W lutym, w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny, którego głównym celem było uwrażliwianie dzieci na problem zanieczyszczenia powietrza, szkodliwość dymów emitowanych do atmosfery oraz ukazanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne. Mali artyści, którzy wykonali prace konkursowe, nagrodzeni zostali dyplomami i drobnymi upominkami.

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

„Bezpieczne zabawy zimowe”

W lutym b.r., w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy zimowe”. Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci form aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu podczas zimy. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich grup, a ich wkład w wykonanie prac, został nagrodzony dyplomami i upominkami. Uczestnicy: Hanna Smoluch – gr. I, Amelia Gujska i Antoni Maziarczuk – gr. II, Helena Buczak i Pola Litwińczuk – gr. III, Amelia Prugar i Kornelia Marucha – gr. IV, Maja Sałamacha i Emilia Galant – gr. V, Zuzanna Łygan i Oliwia Tuszyńska – gr. VI.

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” 2020

Z prawdziwą przyjemnością i dumą pragniemy donieść, że wychowanka naszego przedszkola Antonina Burcon z grupy V zajęła III miejsce (w swojej kategorii wiekowej) na X Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” 2020. Gratulujemy !!!

vbcbxcn

Zarządzenie nr 31 zmiana procedury bezpieczeństwa
Procedura bezpieczeństwa w PM2

Informuję, że Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu od dnia 01.09.2020r. będzie pracowało w trybie stacjonarnym zgodnie z „Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021, w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu”. Proszę rodziców o zapoznanie się z procedurami, które dostępne są poniżej.

Nauczyciele poszczególnych oddziałów w dniu 31.08.2020r. będą się kontaktować telefonicznie z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zamościu.

Dokumenty, które należy dostarczyć dostępne są w zakładce DO POBRANIA lub u nauczycieli w oddziałach przedszkolnych.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Procedura w przypadku zakażenia
kliknij na obrazek

„Rekord dla niepodległej” 2020

We wtorek 10 listopada przedszkolaki wraz z nauczycielami z dumą  odśpiewali hymn narodowy włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu, jesteśmy dumni i pełni radości z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Ten dzień na pewno zapadnie w pamięci naszych przedszkolaków.

Drodzy Rodzice – dzieci z gr. VI

W związku z sytuacją epidemiologiczną, która uniemożliwia nam bezpośredni kontakt z Państwem, zapraszamy do śledzenia relacji z codziennej pracy z dziećmi w naszej galerii grupowej. Aby umożliwić Państwu choć w minimalnym stopniu, wgląd w realizowany przez nas w pracy z dziećmi proces dydaktyczno – wychowawczy, w naszej galerii, będziemy systematycznie umieszczać zdjęcia z działań dzieci, wydarzeń i uroczystości grupowych.

Zachęcamy, abyście prosili Wasze dzieci o relacje z sytuacji uwiecznionych na zdjęciach. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko ulegnie zmianie i będziemy mogli powrócić do tradycyjnych kontaktów z Państwem, tymczasem, zapraszamy serdecznie do śledzenia naszych grupowych poczynań 🙂

Konkurs recytatorski „Polska Nasza Ojczyzna”

Dnia 12 października 2020 r. w grupie III odbył się konkurs recytatorski pt. „Polska Nasza Ojczyzna” , zorganizowany przez wychowawczynie Małgorzatę Bucior i Monikę Budzińską. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych, budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska. Podczas konkursu wszyscy uroczyście śpiewali Hymn Polski.

Gratulujemy!

Zabawy z figurami geometrycznymi

11 września 2020 roku sześciolatki z grupy V uczestniczyły w zajęciach matematycznych pt. „Zabawy z figurami geometrycznymi”. Celem tych zajęć było rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania oraz wychwytywanie i kontynuowanie powtarzającego się rytmu. Dzieci świetnie poradziły sobie ze stawianymi im zadaniami a przy tym dobrze się bawiły!

Stan środowiska i sposoby jego poprawy

W dniu 04.03.2020r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z pracownicą Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, która przeprowadziła dla dzieci pogadankę pt. „Stan środowiska i sposoby jego poprawy”. Dzieci mogły się dowiedzieć czym jest środowisko naturalne, w jaki sposób człowiek niszczy powietrze, wodę, glebę oraz organizmy żywe    i najważniejsze, co możemy robić aby temu zapobiec. Pani przekazała te ważne informacje   w sposób jasny i zrozumiały dla dzieci. Dziękujemy za piękną lekcję ekologii i pamiętajmy:

„Nauczymy się szacunku do przyrody bo wszyscy jesteśmy jej częścią”.

Turniej matematyczny „Mistrz Matematyki”

26 lutego, przedszkolaki z gr. IV i VI spotkały się w niecodziennych okolicznościach, a mianowicie, aby sprawdzić własne umiejętności podczas turnieju matematycznego „Mistrz matematyki”. Dzieci zmierzyły się w sześciu konkurencjach, podczas których nie tylko rozwiązywały zadania i świetnie się bawiły, ale także uczyły się współpracować w zespołach. Międzygrupowe spotkanie dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza, że wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

Konkurs Energetyczny

13 grudnia Książnica Zamojska i PGE Dystrybucja o. Zamość podsumowały XI edycję akcji czytelniczo – edukacyjnej „Czytam i rysuje z energią”.  Konkurs plastyczny pt. „Energetyczny Zamość” przyniósł naszym przedszkolakom trzy wyróżnienia. Serdeczne gratulacje dla Emilki Twardowskiej, Leny Kaszuby i Kacpra Olszewskiego.  Po gali rozdania nagród dzieci uczestniczyły w warsztatach lalkarskich prowadzonych przez aktora, reżysera teatralnego, lalkarza Mateusza Tymurę z Teatru Latarnia w Białymstoku

Obszerna foto relacja z rozdania nagród – link poniżej

http://roztocze.net/pl/689_edukacja/340493_zamo_c_czyta_i_rysuje_z_energi_relacja.html 

Mobilne Planetarium

W piątek 14. 02. 2020r. przedszkolaki uczestniczyły w seansie edukacyjnym w mobilnym planetarium „Mój kosmos”. Dzieci dowiedziały się i zobaczyły, jak powstaje wszechświat, galaktyki i Układ Słoneczny. Pokaz odbył się w specjalnej kopule w kształcie półkuli, która sprawiała wrażenie przestrzeni kosmicznej. Na zakończenie dzieci obejrzały dwie animacje o pewnej wiewiórce, która poleciała w kosmos, a także o życiu dinozaurów. Pokaz dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Bal Karnawałowy

30 stycznia 2020 r., był dniem szczególnie wyczekiwanym przez naszym przedszkolaków, ponieważ był to dzień, w którym odbył się bal karnawałowy. Jak co roku, nasi milusińscy przybyli do przedszkola w pięknych, kolorowych strojach, wśród których można było spotkać księżniczki, królewiczów, wróżki, policjantów i wiele innych bajkowych postaci. Wspaniałej zabawie towarzyszyła muzyka z repertuaru muzyki dziecięcej, ale również doskonale dzieciom znanej muzyki popularnej. Podczas przerw na odpoczynek i poczęstunek, maluchy z radością „pałaszowały” pyszności przygotowane przez rodziców. W tym dniu, powrotom do domów towarzyszyły opowieści o przeżyciach z balu. Z pewnością, wrażenia z balu na długo pozostaną w naszej pamięci 🙂

Teatrzyk „Złota jabłoń”

11 grudnia 2019 r., gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z przedstawieniem pt. „Złota Jabłoń”. Po raz kolejny, artyści przenieśli dzieci do świata baśni, w którym osobiście wzięły udział, wcielając się w baśniowe role. Widowisko dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń i bardzo  podobało się wszystkim przedszkolakom, którzy nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

 

Odwiedziny Św. Mikołaja

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

6 grudnia 2019 r. nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca. Przedszkolaki z oddziału V zaprezentowały montaż słowno-muzyczny „Witaj Mikołaju”. Cała społeczność przedszkolna śpiewała piosenki dla Mikołaja. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

 

Święto Niepodległości Polski w Klubie Seniora „WIGOR”

14 listopada 2019 r. przedszkolaki z grupy IV wzięły udział w uroczystości z okazji  Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Dziennym Klubie Seniora „Wigor”. Dzieci 5- letnie wspólnie z Seniorami prezentowały wiersze, piosenki  i tańce o tematyce patriotycznej kształtując postawę patriotyczną  i obywatelską, ucząc się szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, a także poznawania  historycznych wydarzeń naszej ojczyzny. Była to wyjątkowa uroczystość pełna wzruszeń. Dziękujemy Seniorom za współpracę   i zaproszenie.

Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego

W dniu 12 listopada 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, upamiętniający obchody Święta Niepodległości. Podczas koncertu dominowała muzyka patriotyczna i podniosła atmosfera. Wszyscy wspólnie zaśpiewali Hymn Polski oraz piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Zabawy ruchowe i układanie flagi Polski sprawiło dzieciom wiele radości. Koncert dzieciom bardzo się podobał, słuchały z uwagą i zainteresowaniem.

Wizyta ratownika medycznego

06.11.2019r. odwiedzili nasze przedszkole ratownik medyczny oraz asystentka stomatologiczna z Centrum Stomatologii Estetycznej „Multimed” w ramach akcji SOS dla zdrowia i życia. Pani w sposób ciekawy opowiadała o tym co należy zrobić kiedy złamie się nam ząb lub też zostanie on wybity. Pan ratownik mówił dzieciom o zasadach reanimacji oraz przypomniał numer alarmowy pod który należy dzwonić w sytuacji zagrożenia.

Teatrzyk pt. „Egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniamina”.

W dniu 30 października 2019 r. dzieci z naszego przedszkola miały okazję obejrzeć teatrzyk pt. „Egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniamina”. Przedstawienie dzieciom bardzo się podobało  i przypomniało im zasady bezpieczeństwa, o których zawsze należy pamiętać. Pouczające sceny miały na celu kształtowanie u dzieci właściwych zachowań podczas spotkania z nieznajomym, unikania  sytuacji trudnych i niebezpiecznych, a także utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Poznając przygody tygryska dzieci uświadomiły sobie także jak należy dbać o własne bezpieczeństwo podczas pobytu w domu.

Święto Niepodległości

W naszym przedszkolu  w listopadzie co roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W dniu  8 listopada  cała  społeczność przedszkolna włączyła się do ogólnopolskiej akcji  i o godzinie 1111   został w przedszkolu odśpiewany Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. W tym dniu  koło recytatorskie zaprezentowało się na scenie w montażu słowno – muzycznym pt. „Święto Niepodległości” .

W dniu 4 listopada  zaszczyciły nas swoją obecnością dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz z wychowawcami. Zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie patriotyczne w wykonaniu koła recytatorskiego.

Podczas występu przedszkolaki recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, śpiewały piosenki o Niepodległości i prezentowały umiejętności taneczne. Wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie  odśpiewali hymn Polski.
Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami.
Głównym celem spotkania było kształtowanie  szacunku  i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.

Spotkanie z Dmitrocą

10 października, w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie autorskie ze znanym bajkopisarzem Zbigniewem Dmitrocą. Zbigniew Dmitroca – polski poeta, bajkopisarz, tłumacz, satyryk i dramaturg, przybliżył nam swoją twórczość, a zwłaszcza twórczość skierowaną do najmłodszych odbiorców – przedszkolaków. Dzieci miały możliwość posłuchania wierszy autora, a także wzięły czynny udział, wcielając się w role, w „Teatrzyku jak się patrzy”.

Policja i pies

8 października, w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Miejskiej w Zamościu. Policjanci przybliżyli dzieciom zasady bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, opowiedzieli również o charakterze zawodu, który wykonują, o tym jak ważny i trudny jest to zawód, oraz o niebezpieczeństwach z tym związanych. Policjanci przybyli do przedszkola z owczarkiem niemieckim, który okazał się główną atrakcją spotkania, i dzięki któremu, dzieci mogły zaobserwować, w jaki sposób psy pomagają policjantom w pracy.

Piknik rodzinny – Powitanie jesieni

25 września  2019 r. na terenie naszego przedszkola odbył się Piknik Rodzinny po hasłem „Powitanie Jesieni”. Uczestnikom pikniku zapewniono wiele atrakcji, między innymi: zabawy na dmuchanych zamkach, popcorn z maszyny, zabawy z maskotką – Myszką Miki i Myszką Mini, kiełbaski z grilla i zupę grochową. Podczas pikniku odbył się także turniej karate, w trakcie którego, zawodnicy prezentowali swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością.  Wydarzeniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, był to dzień wielu wrażeń,  niespodzianek i przyjemności. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Odwiedziny Straży Pożarnej

23 września 2019 r. gościliśmy w naszym przedszkolu strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Wizyta strażaków wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dzieci, szczególnie podobał się wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Przedszkolaki miały możliwość poznania wyposażenia wozu, którym dysponują strażacy podczas akcji. Podczas spotkania strażacy zapoznali przedszkolaków z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, zaprezentowali działanie sprzętu, którym posługują się w pracy, przedstawili w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną, i w jaki sposób należy to zrobić. Spotkanie ze strażakami zakończył pokaz użycia węża strażackiego, który wyzwolił wśród dzieci dużo radości. Bardzo dziękujemy strażakom za ciekawe spotkanie.

Sieciaki na wakacjach

27 czerwca w naszym przedszkolu odbył się piknik edukacyjny zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu pod hasłem „Bezpieczeństwo sieci w Internecie”. Podczas pikniku dzieci nauczyły się jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać, poznały również bezpiecznego surfowania w sieci. Nie zabrakło ciekawych zabaw i konkurencji, jak też drobnych upominków dla dzieci.

 

W konkursie udział wzięło sześcioro dzieci: Alicja Dygulska, Luiza Kaszuba, Paweł Wiśniewski, Róża Gołofit, Lena Brańka, Helena Buczak. Uczestnicy recytowali wybrany przez siebie wiersz. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Wszystkim uczestnikom konkursu Pani dyrektor Anna Kowalska Ćwik wręczyła dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

Gratulujemy