AktualnościINFORMACJA – DYŻUR WAKACYJNY !!!!!!

Każdy rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do pobrania ze strony placówki dyżurującej dokumentów, wypełnienia i dostarczenia do przedszkola dyżurującego na dwa dni przed rozpoczęciem dyżuru. Powyższych dokumentów nie wypełnia się dla przedszkola macierzystego. Załącznik nr 15 wypełniamy wówczas gdy do odbioru dziecka z placówki upoważniamy osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.

Kliknij w napis – „Dyżur wakacyjny

dsd

das

UWAGA RODZICE

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Od 17 maja do 31maja 2021 roku będą trwać elektroniczne zapisy  na dyżury wakacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich w Zamościu poprzez system Nabór, zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych dostępnym na stronie www.nabor.pcss.pl/zamosc.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dyżur wakacyjny pełnić będą Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 5 VII – 30VII 2021r.oraz Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w dniach 2 VIII – 27 VIII 2021r.

g

v

Informacja

Drodzy Rodzice, informujemy, że od dnia 29 marca 2021r. dla dzieci, które pozostaną w domach, będzie realizowane kształcenie na odległość. Nauczycielki wykorzystując grupowe komunikatory e-maile, będą umieszczały materiały do pracy z dziećmi w domu, w ramach realizacji bloków tematycznych zaplanowanych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

UWAGA RODZICE

W DNIACH 12.04. – 18.04. 2021r. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W ZAMOŚCIU BĘDZIE OTWARTE DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W PLACÓWKACH WYSZCZEGÓLNIONYCH W §2 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI Z DNIA 26 MARCA 2021R. (DZ. U. Z 2021R. POZ. 561, POZ. 651). JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE RODZICE CI BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRACĘ W W/W PLACÓWKACH.

dsd

ROZPORZĄDZENIE MEN z 26.03.2021

Drodzy Rodzice

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, ale i kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej przedszkolaków jest bardzo istotne. Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze przedszkole bierze udział.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o wypełnienie anonimowej ankiety on-line. Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/, a jego wypełnienie powinno zająć około 15 minut. Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego proszę o możliwie najszybsze jego wypełnienie.

Z góry dziękuję!

Anna Kowalska-Ćwik

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Zamościu

bb

bb

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

Co tak dymi?

W lutym, w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny, którego głównym celem było uwrażliwianie dzieci na problem zanieczyszczenia powietrza, szkodliwość dymów emitowanych do atmosfery oraz ukazanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko naturalne. Mali artyści, którzy wykonali prace konkursowe, nagrodzeni zostali dyplomami i drobnymi upominkami.

Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny

„Bezpieczne zabawy zimowe”

W lutym b.r., w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczne zabawy zimowe”. Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci form aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu podczas zimy. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich grup, a ich wkład w wykonanie prac, został nagrodzony dyplomami i upominkami. Uczestnicy: Hanna Smoluch – gr. I, Amelia Gujska i Antoni Maziarczuk – gr. II, Helena Buczak i Pola Litwińczuk – gr. III, Amelia Prugar i Kornelia Marucha – gr. IV, Maja Sałamacha i Emilia Galant – gr. V, Zuzanna Łygan i Oliwia Tuszyńska – gr. VI.

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” 2020

Z prawdziwą przyjemnością i dumą pragniemy donieść, że wychowanka naszego przedszkola Antonina Burcon z grupy V zajęła III miejsce (w swojej kategorii wiekowej) na X Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” 2020. Gratulujemy !!!

vbcbxcn

Zarządzenie nr 31 zmiana procedury bezpieczeństwa
Procedura bezpieczeństwa w PM2

Informuję, że Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu od dnia 01.09.2020r. będzie pracowało w trybie stacjonarnym zgodnie z „Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021, w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu”. Proszę rodziców o zapoznanie się z procedurami, które dostępne są poniżej.

Nauczyciele poszczególnych oddziałów w dniu 31.08.2020r. będą się kontaktować telefonicznie z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zamościu.

Dokumenty, które należy dostarczyć dostępne są w zakładce DO POBRANIA lub u nauczycieli w oddziałach przedszkolnych.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa
Procedura w przypadku zakażenia
kliknij na obrazek

„Rekord dla niepodległej” 2020

We wtorek 10 listopada przedszkolaki wraz z nauczycielami z dumą  odśpiewali hymn narodowy włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu, jesteśmy dumni i pełni radości z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Ten dzień na pewno zapadnie w pamięci naszych przedszkolaków.

Drodzy Rodzice – dzieci z gr. VI

W związku z sytuacją epidemiologiczną, która uniemożliwia nam bezpośredni kontakt z Państwem, zapraszamy do śledzenia relacji z codziennej pracy z dziećmi w naszej galerii grupowej. Aby umożliwić Państwu choć w minimalnym stopniu, wgląd w realizowany przez nas w pracy z dziećmi proces dydaktyczno – wychowawczy, w naszej galerii, będziemy systematycznie umieszczać zdjęcia z działań dzieci, wydarzeń i uroczystości grupowych.

Zachęcamy, abyście prosili Wasze dzieci o relacje z sytuacji uwiecznionych na zdjęciach. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko ulegnie zmianie i będziemy mogli powrócić do tradycyjnych kontaktów z Państwem, tymczasem, zapraszamy serdecznie do śledzenia naszych grupowych poczynań 🙂

Konkurs recytatorski „Polska Nasza Ojczyzna”

Dnia 12 października 2020 r. w grupie III odbył się konkurs recytatorski pt. „Polska Nasza Ojczyzna” , zorganizowany przez wychowawczynie Małgorzatę Bucior i Monikę Budzińską. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych, budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska. Podczas konkursu wszyscy uroczyście śpiewali Hymn Polski.

Gratulujemy!

Zabawy z figurami geometrycznymi

11 września 2020 roku sześciolatki z grupy V uczestniczyły w zajęciach matematycznych pt. „Zabawy z figurami geometrycznymi”. Celem tych zajęć było rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania oraz wychwytywanie i kontynuowanie powtarzającego się rytmu. Dzieci świetnie poradziły sobie ze stawianymi im zadaniami a przy tym dobrze się bawiły!

Stan środowiska i sposoby jego poprawy

W dniu 04.03.2020r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z pracownicą Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, która przeprowadziła dla dzieci pogadankę pt. „Stan środowiska i sposoby jego poprawy”. Dzieci mogły się dowiedzieć czym jest środowisko naturalne, w jaki sposób człowiek niszczy powietrze, wodę, glebę oraz organizmy żywe    i najważniejsze, co możemy robić aby temu zapobiec. Pani przekazała te ważne informacje   w sposób jasny i zrozumiały dla dzieci. Dziękujemy za piękną lekcję ekologii i pamiętajmy:

„Nauczymy się szacunku do przyrody bo wszyscy jesteśmy jej częścią”.

Turniej matematyczny „Mistrz Matematyki”

26 lutego, przedszkolaki z gr. IV i VI spotkały się w niecodziennych okolicznościach, a mianowicie, aby sprawdzić własne umiejętności podczas turnieju matematycznego „Mistrz matematyki”. Dzieci zmierzyły się w sześciu konkurencjach, podczas których nie tylko rozwiązywały zadania i świetnie się bawiły, ale także uczyły się współpracować w zespołach. Międzygrupowe spotkanie dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza, że wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

Konkurs Energetyczny

13 grudnia Książnica Zamojska i PGE Dystrybucja o. Zamość podsumowały XI edycję akcji czytelniczo – edukacyjnej „Czytam i rysuje z energią”.  Konkurs plastyczny pt. „Energetyczny Zamość” przyniósł naszym przedszkolakom trzy wyróżnienia. Serdeczne gratulacje dla Emilki Twardowskiej, Leny Kaszuby i Kacpra Olszewskiego.  Po gali rozdania nagród dzieci uczestniczyły w warsztatach lalkarskich prowadzonych przez aktora, reżysera teatralnego, lalkarza Mateusza Tymurę z Teatru Latarnia w Białymstoku

Obszerna foto relacja z rozdania nagród – link poniżej

http://roztocze.net/pl/689_edukacja/340493_zamo_c_czyta_i_rysuje_z_energi_relacja.html 

Mobilne Planetarium

W piątek 14. 02. 2020r. przedszkolaki uczestniczyły w seansie edukacyjnym w mobilnym planetarium „Mój kosmos”. Dzieci dowiedziały się i zobaczyły, jak powstaje wszechświat, galaktyki i Układ Słoneczny. Pokaz odbył się w specjalnej kopule w kształcie półkuli, która sprawiała wrażenie przestrzeni kosmicznej. Na zakończenie dzieci obejrzały dwie animacje o pewnej wiewiórce, która poleciała w kosmos, a także o życiu dinozaurów. Pokaz dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Bal Karnawałowy

30 stycznia 2020 r., był dniem szczególnie wyczekiwanym przez naszym przedszkolaków, ponieważ był to dzień, w którym odbył się bal karnawałowy. Jak co roku, nasi milusińscy przybyli do przedszkola w pięknych, kolorowych strojach, wśród których można było spotkać księżniczki, królewiczów, wróżki, policjantów i wiele innych bajkowych postaci. Wspaniałej zabawie towarzyszyła muzyka z repertuaru muzyki dziecięcej, ale również doskonale dzieciom znanej muzyki popularnej. Podczas przerw na odpoczynek i poczęstunek, maluchy z radością „pałaszowały” pyszności przygotowane przez rodziców. W tym dniu, powrotom do domów towarzyszyły opowieści o przeżyciach z balu. Z pewnością, wrażenia z balu na długo pozostaną w naszej pamięci 🙂

Teatrzyk „Złota jabłoń”

11 grudnia 2019 r., gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów z przedstawieniem pt. „Złota Jabłoń”. Po raz kolejny, artyści przenieśli dzieci do świata baśni, w którym osobiście wzięły udział, wcielając się w baśniowe role. Widowisko dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń i bardzo  podobało się wszystkim przedszkolakom, którzy nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

 

Odwiedziny Św. Mikołaja

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

6 grudnia 2019 r. nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca. Przedszkolaki z oddziału V zaprezentowały montaż słowno-muzyczny „Witaj Mikołaju”. Cała społeczność przedszkolna śpiewała piosenki dla Mikołaja. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

 

Święto Niepodległości Polski w Klubie Seniora „WIGOR”

14 listopada 2019 r. przedszkolaki z grupy IV wzięły udział w uroczystości z okazji  Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Dziennym Klubie Seniora „Wigor”. Dzieci 5- letnie wspólnie z Seniorami prezentowały wiersze, piosenki  i tańce o tematyce patriotycznej kształtując postawę patriotyczną  i obywatelską, ucząc się szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, a także poznawania  historycznych wydarzeń naszej ojczyzny. Była to wyjątkowa uroczystość pełna wzruszeń. Dziękujemy Seniorom za współpracę   i zaproszenie.

Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego

W dniu 12 listopada 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, upamiętniający obchody Święta Niepodległości. Podczas koncertu dominowała muzyka patriotyczna i podniosła atmosfera. Wszyscy wspólnie zaśpiewali Hymn Polski oraz piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Zabawy ruchowe i układanie flagi Polski sprawiło dzieciom wiele radości. Koncert dzieciom bardzo się podobał, słuchały z uwagą i zainteresowaniem.

Wizyta ratownika medycznego

06.11.2019r. odwiedzili nasze przedszkole ratownik medyczny oraz asystentka stomatologiczna z Centrum Stomatologii Estetycznej „Multimed” w ramach akcji SOS dla zdrowia i życia. Pani w sposób ciekawy opowiadała o tym co należy zrobić kiedy złamie się nam ząb lub też zostanie on wybity. Pan ratownik mówił dzieciom o zasadach reanimacji oraz przypomniał numer alarmowy pod który należy dzwonić w sytuacji zagrożenia.

Teatrzyk pt. „Egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniamina”.

W dniu 30 października 2019 r. dzieci z naszego przedszkola miały okazję obejrzeć teatrzyk pt. „Egzamin z bezpieczeństwa tygryska Beniamina”. Przedstawienie dzieciom bardzo się podobało  i przypomniało im zasady bezpieczeństwa, o których zawsze należy pamiętać. Pouczające sceny miały na celu kształtowanie u dzieci właściwych zachowań podczas spotkania z nieznajomym, unikania  sytuacji trudnych i niebezpiecznych, a także utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Poznając przygody tygryska dzieci uświadomiły sobie także jak należy dbać o własne bezpieczeństwo podczas pobytu w domu.

Święto Niepodległości

W naszym przedszkolu  w listopadzie co roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W dniu  8 listopada  cała  społeczność przedszkolna włączyła się do ogólnopolskiej akcji  i o godzinie 1111   został w przedszkolu odśpiewany Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. W tym dniu  koło recytatorskie zaprezentowało się na scenie w montażu słowno – muzycznym pt. „Święto Niepodległości” .

W dniu 4 listopada  zaszczyciły nas swoją obecnością dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz z wychowawcami. Zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie patriotyczne w wykonaniu koła recytatorskiego.

Podczas występu przedszkolaki recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, śpiewały piosenki o Niepodległości i prezentowały umiejętności taneczne. Wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie  odśpiewali hymn Polski.
Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami.
Głównym celem spotkania było kształtowanie  szacunku  i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.

Spotkanie z Dmitrocą

10 października, w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie autorskie ze znanym bajkopisarzem Zbigniewem Dmitrocą. Zbigniew Dmitroca – polski poeta, bajkopisarz, tłumacz, satyryk i dramaturg, przybliżył nam swoją twórczość, a zwłaszcza twórczość skierowaną do najmłodszych odbiorców – przedszkolaków. Dzieci miały możliwość posłuchania wierszy autora, a także wzięły czynny udział, wcielając się w role, w „Teatrzyku jak się patrzy”.

Policja i pies

8 października, w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Miejskiej w Zamościu. Policjanci przybliżyli dzieciom zasady bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, opowiedzieli również o charakterze zawodu, który wykonują, o tym jak ważny i trudny jest to zawód, oraz o niebezpieczeństwach z tym związanych. Policjanci przybyli do przedszkola z owczarkiem niemieckim, który okazał się główną atrakcją spotkania, i dzięki któremu, dzieci mogły zaobserwować, w jaki sposób psy pomagają policjantom w pracy.

Piknik rodzinny – Powitanie jesieni

25 września  2019 r. na terenie naszego przedszkola odbył się Piknik Rodzinny po hasłem „Powitanie Jesieni”. Uczestnikom pikniku zapewniono wiele atrakcji, między innymi: zabawy na dmuchanych zamkach, popcorn z maszyny, zabawy z maskotką – Myszką Miki i Myszką Mini, kiełbaski z grilla i zupę grochową. Podczas pikniku odbył się także turniej karate, w trakcie którego, zawodnicy prezentowali swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością.  Wydarzeniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, był to dzień wielu wrażeń,  niespodzianek i przyjemności. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Odwiedziny Straży Pożarnej

23 września 2019 r. gościliśmy w naszym przedszkolu strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Wizyta strażaków wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród dzieci, szczególnie podobał się wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Przedszkolaki miały możliwość poznania wyposażenia wozu, którym dysponują strażacy podczas akcji. Podczas spotkania strażacy zapoznali przedszkolaków z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, zaprezentowali działanie sprzętu, którym posługują się w pracy, przedstawili w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną, i w jaki sposób należy to zrobić. Spotkanie ze strażakami zakończył pokaz użycia węża strażackiego, który wyzwolił wśród dzieci dużo radości. Bardzo dziękujemy strażakom za ciekawe spotkanie.

Sieciaki na wakacjach

27 czerwca w naszym przedszkolu odbył się piknik edukacyjny zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu pod hasłem „Bezpieczeństwo sieci w Internecie”. Podczas pikniku dzieci nauczyły się jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać, poznały również bezpiecznego surfowania w sieci. Nie zabrakło ciekawych zabaw i konkurencji, jak też drobnych upominków dla dzieci.

 

W konkursie udział wzięło sześcioro dzieci: Alicja Dygulska, Luiza Kaszuba, Paweł Wiśniewski, Róża Gołofit, Lena Brańka, Helena Buczak. Uczestnicy recytowali wybrany przez siebie wiersz. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Wszystkim uczestnikom konkursu Pani dyrektor Anna Kowalska Ćwik wręczyła dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

GratulujemyZakończenie roku szkolnego

18 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Przedszkolaki z poszczególnych grup wiekowych zaprezentowały się przed publicznością w tańcach do muzyki europejskiej. Dzieci 6 letnie, kończące przedszkole pożegnały młodsze koleżanki i kolegów wierszami. Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców, na których ręce pani Dyrektor złożyła specjalne podziękowania za okazane serce i wspieranie działalności przedszkola.

Wszystkim dzieciom, personelowi i rodzicom życzymy udanych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu.

Zespół Ludowy „Tęcza”

13 czerwca dzieci z zespołu ludowego „Tęcza” prowadzonego przez panią Beatę Dołba  i  Iwonę Gajewską  gościły u Pana prezydenta Andrzeja Wnuka.  W ludowych tańcach, przyśpiewkach i patriotycznych wierszach dzieci,  zaprezentowaliśmy  podejmowane  działania kończące  rocznicę 100 lecia odzyskania niepodległości. Pani dyrektor Anna Ćwik wręczyła pamiątkowe foldery upamiętniające wszystkie wydarzenia  w przedszkolu z ostatniego,  tak ważnego dla wszystkich roku.  Serdecznie dziękujemy Panu prezydentowi za tak miłe przyjęcie.

Otwarte zawody tenisowe dla przedszkoli

6 czerwca, przedszkolaki z gr. III, VI, V i IV po raz kolejny,  wzięły udział w zawodach tenisowych organizowanych przez ZTT KT RETURN ZAMOŚĆ. Dzieci zmierzyły się w kilku konkurencjach grupowych i indywidualnych. Suma punktów, które uzyskały wszystkie grupy, pozwoliła na zdobycie drugiego miejsca dla naszego przedszkola. Oprócz zmagań sportowych, dzieci wzięły udział w zabawach myzyczno-ruchowych oraz poczęstunku zorganizowanym przez organizatora zawodów. Serdecznie gratulujemy.

Konkurs plastyczny

Pani Małgorzata Toczek oraz Pani Małgorzata Bucior zorganizowały Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Chrońmy nasze powietrze”, którego celem było uświadomienie, że za stan jakości powietrza w naszym otoczeniu jest odpowiedzialny każdy człowiek. Konkurs skierowany był do dzieci 5-6 letnich. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością oraz wrażliwością estetyczną. A oto wyniki konkursu: I miejsce – Nicola Przednowek – Rzekęć PM Nr 1; II miejsce – Lena Dębińska PM Nr 2; III miejsce – Julia Dygulska PM Nr 2. Wyróżnienia: Paulina Krajewska PM Nr 1, Maria Flis PM Nr 2 oraz Hanna Jaszak PM Nr 2.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Przegląd przedszkoli – „Spartakiada na leśnej polanie”

Dzieci z koła artystycznego zaprezentowały swoje umiejętności taneczne na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas corocznego Przeglądu Artystycznego Przedszkoli. Zatańczyły do utworu Johanna Straussa – Polka „Annen” z wykorzystaniem rekwizytów  -piłek. Poniżej publikujemy  relację fotograficzną z imprezy.

Przedszkolaki i morze

W kwietniu w ramach realizacji cyklu spotkań dla małych przedszkolaków prowadzonych przez Książnicę Zamojską gościliśmy panią Janinę Gąsiorowską matkę chrzestną statku „Ziemia Zamojska”. Pani Janina opowiadała dzieciom ciekawostki o morzu, pracy marynarza, historią statku i ceremonią związaną z jego ochrzczeniem. Nasz gość nawiązał także rozmowę o konieczności dbania o przyrodę, ochronę lasów, czystość wód i opiekę nad zwierzętami.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe i pełne wrażeń spotkanie.

Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „Kim chciałbym zostać?”

Dnia 9.05.2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbył się Miedzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski ,,Kim chciałbym zostać?” zorganizowany przez PM Nr 1 i Bibliotekę Pedagogiczną. Uczestniczki z naszego przedszkola Julia Kuryło oraz Anna Radzik zaprezentowały wiersze pt. „U fryzjera” oraz „Listy Pana listonosza”. Dziewczynki zdobyły wyróżnienie i zostały nagrodzone dyplomem i upominkiem.  Dziękujemy małym artystkom za udział w konkursie i artystyczne wrażenia.

Pluszakowe animacje z pierwszej pomocy

13 – go maja nasze przedszkole odwiedziła Pani, która jest ratownikiem medycznym i poprowadziła „Pluszakowe animacje z pierwszej pomocy”. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Pani z pomocą pluszaków: Sępa Daniela, Królicy Anny oraz Świnki Peppy mówiła o tym, co należy zrobić w trudnych sytuacjach takich jak, np.: złamana noga czy rana oraz jakie informacje należy podać dzwoniąc pod numer 112. Dzieci mogły same zobaczyć i dowiedzieć się do czego służą: szyna Kramera, kołnierz ortopedyczny, worek ambu, defibrylator, folia, pulsoksymetr oraz sztuczny lód na siniaki i uderzenia. Na zakończenie zajęć przedszkolaki dostały bandaże i same wcieliły się w ratowników medycznych.

Święto Flagi

2 maja  reprezentacja z naszego przedszkola miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystości   Święta Flagi na Rynku Wielkim w Zamościu. Przedszkolaki odebrały flagi z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka i Pani Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek. Piękna uroczystość w której uczestniczyliśmy na długo zapadnie w naszej  pamięci.

Międzyprzedszkolny konkurs piosenki

Wychowanka naszego przedszkola Antonina Burcon z grupy II wzięła udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki „Żyj z przyrodą w zgodzie” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Zamościu. Uczestnicy konkursu musieli zaprezentować piosenkę o tematyce ekologicznej i otaczającej nas przyrodzie. Antosia zaśpiewała piosenkę „Leśne echo” i zajęła pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs plstyczno-techniczny „Palma Wielkanocna

Przed Świętami Wielkanocnymi Panie Marta Iwanicka i Małgorzata Toczek zorganizowały     w naszym przedszkolu konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Celem konkursu było popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności plastyczno – technicznych. Konkurs był adresowany do dzieci ze wszystkich grup wiekowych a jego efekty mogliśmy podziwiać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w hollu naszego przedszkola. Wszystkie palmy były piękne i cieszyły oko oglądających je dzieci i rodziców.

Jak Rumcajs Cypiska uratował

Dnia 01 kwietnia 2019 r. dzieci z oddziału III, IV i V wraz wychowawczyniami udały się do ZDK na spektakl „Jak Rumcajs Cypiska uratował” przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza. Dzięki wspaniałej grze aktorów dzieci odbyły wycieczkę w głąb Rzacholeckiego Lasu. Razem z Rumcajsem i Hanką szukali porwanego przez Pajęczycę Cypiska. W sposób roztańczony i rozśpiewany poznały, że najważniejszymi wartościami w życiu są: dobroć, sprawiedliwość, lojalność i rodzina.

Dyżury wakacyjne przedszkoli Zamość 2019 r.

Spotkanie z pisarzem opowiadań i wierszy dla dzieci Jarosławem Siek

Pan Jarosław  szybko nawiązała kontakt z małymi czytelnikami. Zaprezentował  im kilka swoich książeczek m.in.: „Drużyna Orłów”, „Miś z Ursynowa”, „Rycerz Olivier” i wiele innych. Dzieci miały okazję posłuchać fragmentów bajek czytanych przez autora. Pisarz w przystępny sposób wyjaśnił proces powstawania książki oraz o tym, skąd czerpie pomysły do napisania nowych opowiadań.

Dziękujemy Panu Jarosławowi za miłe spotkanie i wspaniałe upominki.

Konkurs „Dzieje Polski w legendach

Julia Dygulska z grupy IV uczestniczyła w konkursie plastycznym  „Dzieje Polski w legendach” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Zamościu oraz w konkursie „Warszawa w oczach dziecka” zdobywając nagrody. Gratulujemy Julia!

Konkurs „Symbole wiosny”

Milena Bojar z grupy IV brała udział w konkursie plastycznym „Symbole wiosny” zorganizowanym przez Przedszkole Specjalne Nr 3 w Zamościu zdobywając nagrodę. Gratulujemy Milena!

Czyste powietrze wokół nas

Nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. W lutym w grupie IV został przeprowadzony cykl zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej. Realizując zajęcia dzieci podczas wycieczki obserwowały źródła dymu, rozróżniały ich kolor, wykonywały plakaty dotyczące źródeł dymu. Poznały przyjaciela „Dinka”, kolorowały jego postać, wykonywały kwiaty i układały z patyczków tabliczki „zakaz palenia”. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o Dinku, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem, a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. W ramach podsumowania programu dzieci wystawiły inscenizację dla rodziców pt. „Czyste powietrze wokół nas – nie pal proszę” a dekoracją do scenografii były wspólnie wykonane z rodzicami plakaty przedstawiające czystą planetę. Realizując program spotkaliśmy się z zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach oraz z akceptacją rodziców, którzy wspierali program.

Cztery pory roku

22.03.2019 r. odbył się występ koła taneczno – teatralnego. Mali artyści przygotowali montaż słowno – muzyczno – ruchowy pt. „Cztery pory roku”. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i autorskie przed zaproszonymi gośćmi  przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego Nr 12, uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz rodzicami. Wielkie brawa były najlepszą nagrodą za trud włożony w przygotowanie występu.

Już wiosna

Jak co roku nasze przedszkole uroczyście obchodzi Pierwszy Dzień Wiosny. W dniu 20 marca 2019 r. przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „Już Wiosna” w wykonaniu dzieci z koła recytatorskiego. Uroczyste powitanie Wiosny zorganizowały panie prowadzące koło recytatorskie: Małgorzata Bucior i Monika Budzińska.

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

15 lutego 2019 roku dzieci 5 – 6 letnie z naszego przedszkola zostały zaproszone do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Przedszkolaki mogły podziwiać pięknie przygotowaną prezentację o dokarmianiu ptaków zimą. Następnie dzieci kolorowały wybrane gatunki ptaków i umieszczały je w specjalnie przygotowanych karmnikach. Mogły również grać w gry planszowe oraz uczestniczyć w zabawie ruchowej. Na koniec wszystkie obecne przedszkolaki otrzymały piękne kolorowanki. Dziękujemy za zaproszenie i miło spędzony czas.

Orkiestra włościańska

5 lutego, w naszym przedszkolu gościliśmy Zespół Kameralny Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego w Zamościu. Muzycy zaprezentowali dzieciom koncert, podczas którego zabrali je w muzyczną podróż po świecie. Przedszkolaki, podróżując muzycznym pociągiem, zwiedzały kontynenty, zaczynając podróż na Grenlandii, poprzez Amerykę Płn., Środkową i Południową, Afrykę, Australię, kończąc w Azji. Dzieci poznały charakterystyczne dla danych kontynentów utwory muzyczne, ale również instrumenty, na których te utwory w tych regionach są wykonywane. Nie zabrakło również wspólnej zabawy z muzykami.

Konkurs plastyczny „Bezpieczne zimowe zabawy”

6 lutego b.r. przedszkolaki z naszego przedszkola odebrały nagrody za udział w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym „Bezpieczne zabawy zimowe”. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, jakie mogą się zdarzyć podczas zabaw zimowych, popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu zimą jak również rozwijanie pomysłowości, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci. W konkursie wzięli udział: Jan Cioch – gr. I, Antonina Pasierbiewicz, Marcelina Drączkowska – gr. II, Lena Dębińska, Szymon Kozieł – gr. III, Milena Bojar, Kacper Studnicki – gr. VI, Hanna Cioch, Anna Radzik – gr. V, Zuzanna Łygan, Angelika Machałek – gr. VI.

Bal Karnawałowy

W dniu 31.01 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się długo wyczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. Był to dzień niezwykły, pełen wrażeń, dostarczający wielu pięknych przeżyć i mnóstwo radości. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie bohaterów znanych bajek, wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerze, piraci, policjanci, Spider-Many, Batmany. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci i ich panie świetnie i wesoło się bawili uczestnicząc wspólnie w zabawach i pląsach, a uśmiechy nie znikały z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Na dzieci oprócz zabawy czekał w sali słodki poczęstunek. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a zabawa przyniosła wiele radości.

Dziękujemy  rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku.

Teatrzyk z Lublina

11 stycznia, 2019 r., w naszym przedszkolu gościli artyści z Lublina, którzy zaprezentowali teatrzyk pt. „O smoku, co pękł w tym roku”. Widowisko powstało na podstawie legendy o smoku wawelskim, i w humorystyczny sposób opowiadało o tym, jak smok bezkarnie straszył mieszkańców Krakowa, do momentu, aż dzielny szewczyk wynalazł sposób na jego pokonanie, zdobywając tym samym rękę pięknej księżniczki i tron królewski. Spektakl bardzo podobał się dzieciom, tym bardziej, że mogły wcielać się w role aktorów, a na koniec uczestniczyć w balu z udziałem Księżniczki i Szewczyka.

Konkurs: Rysuję i czytam z energią

14 grudnia odbyła się gala wręczenia nagród w X edycji konkursu „Rysuję i czytam z energią” organizowanym przez Książnicę Zamojską i PGE o. Zamość. Mięliśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu ze względu na nagrody jakie zdobyli w tym konkursie nasi wychowankowie.

Aleksander Buczak – nagroda

Oskar Kurantowicz – wyróżnienie

Maria Flis – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!!

Warsztaty plastyczno-muzyczne

19 grudnia 2018 roku Panie: Iwona Gajewska i Małgorzata Toczek zorganizowały warsztaty plastyczno – muzyczne, łącząc tym samym działanie dwóch kół – wokalnego i plastycznego. Podczas tych warsztatów dzieci z koła wokalnego śpiewały świąteczne piosenki a wszystkie dzieci, zarówno te z koła plastycznego jak i wokalnego wspólnie ze swoimi rodzicami (a czasami i rodzeństwem) wykonały dwie prace plastyczne: choinkę i aniołka. Efekty tych prac można podziwiać na tablicy koła plastycznego. Dziękujemy wszystkim za przybycie i za stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery.

„Domek z piernika – bajka o dobrym wychowaniu”

Dzieci z grupy III, IV oraz V miały okazję wyjścia do Zamojskiego Domu Kultury na spektakl teatralny pt. „Domek z piernika – bajka o dobrym wychowaniu”. Mali widzowie z ogromnym zaciekawieniem oglądały teatrzyk. Dzięki wartkiej akcji maluchy utrwaliły sobie wartości dobrego i moralnego wychowania, a przy wspaniałej grze aktorów super się bawiły. O tym, że spektakl podobał się dzieciakom świadczyły gromkie brawa i uśmiechy małych widzów.

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

W miesiącu wrześniu dzieciaki z naszego przedszkola mieli okazję spotkać się ze strażakami, których gościliśmy w naszym przedszkolu. Ogromną atrakcją dla dzieci był wóz strażacki oraz samodzielne posługiwanie się wężem strażackim. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca strażaka i jakim sprzętem się posługują. Miały okazję oglądania wyposażenia wozu i przymierzania stroju i akcesoriów służących do tak ciężkiej pracy. Poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i utrwaliły numery alarmowe. Dzięki takim spotkaniom dzieciaki kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach życiowych.

Dziękujemy strażakom za wspaniałe spotkanie.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI I PSEM „DIEGO”

Z początkiem roku szkolnego odwiedzili nas Policjanci wraz z psem policyjnym „Diego”. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca policjanta, miały możliwość obejrzenia sprzętów pomocnych w jej wykonywaniu. Obyły się również rozmowy na temat  zasad zachowania bezpieczeństwa na drogach i różnych sytuacji, których dzieci mogą być uczestnikami. Spotkanie zwieńczyła możliwość obejrzenia tresury psa policyjnego, która przysporzyła dzieciom wiele radości. Dziękujemy Panom Policjantom za  odwiedziny.

Teatrzyk „Śpiąca królewna”

03.10.2018 r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy, którzy zaprezentowali teatrzyk pt. „Śpiąca królewna”. Dzieci obejrzały przedstawienie dzięki uprzejmości Rady Rodziców, która sfinansowała koszty związane z jego wystawieniem. Aktorzy zaprezentowali całą historię w bardzo ciekawy i przepełniony humorem sposób, ku żywo okazywanej przez dzieci uciesze. Chętne dzieci miały również możliwość sprawdzenia się w roli aktora i wystąpienia przed publicznością w przebraniu aktorskim.

Piknik Rodzinny „Powitanie Jesieni”

Dnia 12 września 2018r. odbył się „Piknik Rodzinny”, organizatorzy to: Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego i Bacalarus Szkoła Języków Obcych oraz Przedszkole Miejskie Nr 2. W programie przewidziano wiele atrakcji, między innymi: Turniej Białego Pasa, zabawy z chustą animacyjną, „balonowe autografy” bacalarusowych native speakerów oraz Mistrza Bacalarusa. Piękna pogoda sprawiła, że na piknik przybyło liczne grono naszych dzieci z rodzicami oraz  mieszkańcy Nowego Miasta. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia jak również pyszne pieczone ziemniaki, grochówka oraz kiełbaski. Zabawa była wspaniała, wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie. Wspólnie spędzony czas i niezwykłe atrakcje pozostaną na długo w naszej pamięci.

Słonik Nadziei: 14 lipca 2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

20 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Ten rok, rok 2018 jest bardzo szczególny dla nas Polaków bo świętujemy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. My również w naszej społeczności przedszkolnej chcieliśmy świętować i cieszyć się tym wspaniałym wydarzeniem. Dlatego nasze zakończenie roku odbyło się pod hasłem „Jestem Polką i Polakiem” a dzieci zaprezentowały się w tańcach do utworów ludowych. Rodzice i zgromadzone przed sceną osoby miały okazję posłuchać muzyki Fryderyka Chopina oraz zobaczyć dzieci w: tańcu „Zbójnickim”, tańcu do przyśpiewki kurpiowskiej „Depce konik”, Krakowiaku, tańcu do utworu „Lipka”, tańcu śląskim „Trojak” oraz w Polonezie. Dodatkowo dzieci z grup starszych powiedziały piękne wiersze. Uroczystość uświetnił również występ w wykonaniu dzieci z zespołu ludowego „Tęcza”, który działa w naszym przedszkolu. Dzieci zatańczyły do utworu „W moim ogródeczku”, który był prezentowany pod koniec maja na Przeglądzie Przedszkoli. Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki odśpiewały piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”. Było pięknie i wzruszająco…

Piknik Rodzinny

Dnia 12.06.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny. Tego dnia popołudnie wspólnie ze swoimi pociechami spędzali rodzice. Był to dzień pełen miłych niespodzianek i przyjemności. Rodzice mieli możliwość obejrzenia występów dzieci, które uczęszczają na zajęcia kół zainteresowań, jak również pokaz zajęć z piłki nożnej oraz pokaz karate. Rodzice wspólnie dziećmi mogli brać udział w konkursie plastycznym „Moja Rodzina” i podziwiać muzyczne talenty dzieci biorących udział w Przeglądzie piosenki dziecięcej „Niech żyją wakacje”. Był również wspólny poczęstunek – ciepły bigos oraz „stoliki smakołyków” przygotowane przez rodziców. Dzieci pod opieką rodziców dzieci wesoło bawiły się na przedszkolnym placu zabaw. Chętni rodzice wcielili się w rolę aktorów i perfekcyjnie zagrali w przedstawieniu „Rzepka”. Otrzymali od publiczności duże brawa.

Dyrektor Anna Kowalska – Ćwik oraz całe grono pedagogiczne serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za udział wraz z dziećmi w pikniku.

Dzień Dziecka Krasnobród – Ścieżka Dinozaurów

Dnia 05.06.2018 r. z okazji Dnia Dziecka dzieci z oddziału I, II, III, IV pojechały na wycieczkę  do Krasnobrodu – na ścieżkę edukacyjną – Dinozaury. Dzieci miały okazję zobaczenia „wielkich ekspozycji dinozaurów” i wysłuchania ciekawostek opowiadanych przez Panią przewodnik o życiu na lądzie, w wodzie gadów i dinozaurów. Tego dnia dzieci nie tylko wzbogacały swoją wiedzę na temat poznawania prehistorii, ale również wspaniale bawiły się na placu zabaw. Z apetytem spożywały posiłek na świeżym powietrzu. Na twarzach dzieci widniał przez cały czas uśmiech, dzień minął bardzo przyjemnie, na pewno dzieci będą mile go wspominać.

Dęby dla Niepodległej

W dniu 15 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Zamościu odbyło się uroczyste posadzenie dębów na Stulecie Niepodległości Polski – ALEJA DĘBÓW NIEPODLEGŁOŚCI. W uroczystym sadzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Komendanci Służb Mundurowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, szkół, przedszkoli, młodzież i dzieci oraz zaproszony gość specjalny Rafał Brzozowski, którego ojciec pochodzi właśnie z Zamościa. Nasze przedszkole reprezentowała dyrektor Pani Anna Kowalska-Ćwik, przedstawiciel Rady Rodziców Pan Andrzej Kurantowicz wraz z synem Oskarem – wychowankiem naszego przedszkola wspólnie z Panem Rafałem Brzozowskim posadzili drzewko, które symbolizuje szacunek dla ludzi, którzy włożyli swój wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji – kliknij na logo

Międzyprzedszkolny przegląd teatralny

W dniu 8 maja 2018 r.  dzieci sześcioletnie przygotowane przez nauczycielkę Monikę Budzińską i Małgorzatę Bucior wzięły udział w  Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Teatralnym, zorganizowanym w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”. Przegląd  był organizowany przez Przedszkole Miejskie  Nr 10  w Zamościu . Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały przedstawienie ” Nasz Znak – Orzeł Biały”. Jury nagrodziło grupę dyplomem i nagrodą. Należy podkreślić duże zaangażowanie dzieci w całość przedstawienia. Występ na dużej scenie był dla dzieci  ważnym doświadczeniem, przyniósł im wiele radości i satysfakcji. Dzieci miały również okazję oglądać na żywo występy aktorów z innych przedszkoli.

Quiz wiedzy o Polsce – Dzień Flagi

Dnia 10 maja 2018 r. Pani  Dyrektor Anna Kowalska – Ćwik z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zamościu zorganizowała quiz wiedzy o Polsce pt. „Dzień Flagi”, z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania  Niepodległości. Celem konkursu było wzbudzanie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, kształtowanie szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych. Udział w konkursie brały dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Quiz przeprowadziły nauczycielki Małgorzata Bucior i Monika Budzińska.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie Quizu

Nasz Quiz został objęty Patronatem Medialnym przez Katolickie Radio Zamość

Wywiad z Panią Dyrektor oraz wywiad z przedszkolakami – kliknij na logo

Konkurs składał się z ośmiu konkurencji. Dzieci wykazały się znakomitą wiedzą i umiejętnościami.

I miejsce zdobyło Przedszkole Miejskie Nr 2 reprezentowane przez Emilię, Nikolasa i Mateusza, osiągając 12 punktów.

II miejsce zdobyło Przedszkole Miejskie Nr 1 reprezentowane przez Marcela, Zuzannę i Tomasza, osiągając 11 punktów  oraz Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu reprezentowane przez Antoninę, Wiktora, Hannę, osiągając 11 punktów.

III miejsce zdobyło Przedszkole Miejskie Nr 10 reprezentowane przez Mateusza, Karola i Kacpra, osiągając 10 punktów.

Wszystkim laureatom konkursu GRATULUJEMY!!! 

Uroczystości z okazji Dnia Rodziny – kliknij na obrazek

Nasza piękna BIAŁO – CZERWONA

W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości Przedszkola Miejskie Nr 1 i Nr 2 Zamościu postanowiły zorganizować konkurs plastyczny, międzyprzedszkolny, którego celem było m.in.: zwrócenie uwagi na piękno naszego kraju – ukazanie najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w Polsce oczami dziecka oraz rozbudzenie u dzieci uczuć patriotycznych. Konkurs skierowany był do dzieci 5-6 letnich z publicznych i niepublicznych przedszkoli miasta Zamość i przebiegał w dwóch etapach.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło 26 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Filmowej w Zamościu.

Powołane przez organizatorów jury w składzie: Pani Małgorzata Bzówka – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, Pani Małgorzata Mróz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Zamościu, Pani Anna Kowalska – Ćwik – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zamościu, Pani Anna Fałaga – nauczyciel z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Zamościu oraz Pani Małgorzata Toczek – nauczyciel z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zamościu przyznało I, II, III miejsce, dwie nagrody specjalne oraz 14 wyróżnień.

Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra S. (PM Nr 1),

drugie miejsce zajęła Hanna M. (PM Nr 13),

trzecie miejsce zdobyła Marcelina Rz. (PM Nr 15).

Nagroda specjalna Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 trafiła do Zuzanny H. (PM Nr 12),

a

nagroda specjalna Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 trafiła do Adama K. (PM Nr 5).

Organizatorzy konkursu serdecznie wszystkim gratulują i dziękują za udział!